AULES

Les aules disposen de diferents capacitats de 20 a 75 persones. Estan equipades amb Wifi, pissarra, canó de projecció fix/portàtil, pantalla portàtil, caixes d’endolls…

AULES INFORMÀTIQUES

Les aules informàtiques disposen de diferents capacitats de 15 a 36 persones. Estan equipades amb Wifi, pissarra, canó de projecció fix, pantalla portàtil, caixes d’endolls…

SALES DE REUNIONS

Les sales de reunions disposes de diferents capacitats de 12 a 30 persones. Estan equipades amb Wifi, ordinador portatil, canó de projecció fix, caixes d’endolls…

SALONS

Els salons disposen de diferents capacitats de 71 a 202 persones. Estan equipades amb Wifi, Taula presidencial, ordinador portàtil, canó de projecció, micròfons, equips d’amplificació…

ESPAIS CATERING

Els espais de catering disposen de diferents capacitats de 60 a 275 persones. Estan equipades amb Wifi, micròfon de mà…